Generhvervelse af Kørekort

Hvis du har mistet førerretten eller er blevet indkaldt til en kontrollerende køreprøve, skal du aflægge både en teori- og en praktisk prøve, når frakendelsestiden er udløbet eller inden fristen for den kontrollerende prøve udløber.

Ved en kontrollerende prøve skal du aflevere dit kørekort, når du møder op til teoriprøven, og du får det kun tilbage, hvis du består. Består du ikke, får du først kørekortet igen, når både teori- og praktisk prøve er bestået. Du har ubegrænset antal forsøg til at bestå, men det kræver et nyt prøvegebyr hver gang samt eventuelt ekstra køretimer.

Hvis frakendelsen skyldes spiritus- eller narkokørsel, skal du gennemføre et såkaldt ANT-kursus (Alkohol, Narko og Trafik), før du kan gå til en teoriprøve. Kurset består af fire lektioner á tre timer, fordelt over fire uger, og koster 3200 kr. Du skal selv tilmelde dig og betale for kurset.